Զատիկն ու կարմիր ձուն

Стандартный
Реклама

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը՛

Стандартный

Մայիս , աղբանոց ,  աղբյուր , ասֆալտ , բացակայել , արձան , մրցել , կարագ , կավիճ , արքա , կասկածել , համազգային , հեռարձակել , արջուկ , հարց , հորդ , վարագույր , ատամնաբույժ , համակարգիչ , էկրան , օթևան , իջնել , աչք ,կրծել , ծաղկաման , անձրևանոց, ամենաերկար , բազկաթոռ:

 

Պատառաքաղների վեճը

Стандартный

Պատառաքաղները վիճում էին, թե ով է նրանցից ավելի սուր: Ամեն պատառաքաղը ասում էր, թե ինչ է ինքը կարողանում է ծակել: Մեկը ասաց.

-Ես եմ ամենասուրը, որովհետև ես կարողանում եմ ծակել խնձորն ու տանձը :

-Բայց ձեզնից ոչ մեկը չի կարողանում ծակել դդում,-.ասաց մյուս պատառաքաղը:

Եվ այդպես մեկ ուրիշը ասաց.

-Ես եմ բոլորիցդ սուր, որովհետև ես եմ կարողանում ծակել բոլոր բանջարեղենները և մրգերը, նույնիսկ միս կարող եմ ծակել:

Դանակները լուռ լսում էին նրանց վեճը ու մի պահ չդիմացան և  ասացին.

-Հենց հիմա բոլորդ լռեք, հաստատ ոչ մեկդ մեզնից սուր չեք:Դուք բոլորդ ընդամենը կարողանում եք ծակել, իսկ մենք այդ ամենը կարողանում ենք կտրել:

տնային

Стандартный

Վանկատել տրված բառերը՝                                                                                                                        փայտփորիկ-փայտ-փոր-իկ, վարագույր-վար-ա-գույր, պահարան-պահ-ար-ան, աղբարկղ-աղբ-ար-կղ, քաղցրավենիք-քաղց-րա-վե-նիք, թխվածքաբլիթ-թխ-ված-քա-բլ-իթ, գրատախտակ-գը-րա-տախ-տակ, վագր-վագր, մշակել-մը-շա-կել:

Գող աղվեսը

Стандартный

Կար չկար մի աղվես կար , այդ աղվեսը գող աղվես էր  և ինչքան նա գողություն էր  կատարում  այդքան նա չար էր դարնում    : Բոլոր գյուղացիները չէին  սիրում նրան :Մի օր այդ աղվեսը ընենց բան արեց , որ բոլոր գյուղացին էրին դա զզվացրեց և նրանք որոշեցին նրա հետ վերջացնեն և տանեն անտառ:  Եվ երբ եկավ այդ օրը որ աղվեսին տանեն անտառ ,  բոլոր գյուղացիները ման եկանման եկան աղվեսին չգտան ,մի մարդ ասաց. Որ երբ դուք ասացիք որ պետք է նրան անտառ տանել նա լսեց և որոշեց փախնել,  և երբ այդքանը գյուղացիները լսեցին  ուրախացան և սկսեցին պարել :Բայց մի գյուղացի գտավ նրան և խոսաց նա հետ , բայ՛ց  աղվեսը չլսեց  նրան և  շարունակեց գողություն կատարել :Եվ այդպես աղվեսը չփոխվես ,իսկ  բոլոր գյուղացիները  սկսեցին պահել նրանց վեշերը ապահով տեղ որ այդպես բան չկատարվի :

Առանց սլաքների ժամացույցը

Стандартный

Մի օր ես ընկերներիս հանելուկ ասացի: Ես ասացի, որ մեր տանը մի ժամացույց կա, որը սլաքներ չունի, բայց միշտ ճիշտ ժամ է ցույց տալիս: Դա հնարավո՞ր է: Բոլորը մտածում էին և փորձում էին  գուշակել: Բոլորը ասացին՝  դա հնարավոր չէ,  ես ասացի.
-Սխալվում եք բոլորդ, մեր ժամացույցը սլաք չունի, բայց նա ցույց է տալիս թվերով, այն էլէկտրոնային ժամացույց է, և էկրանին գրվում է ժամանակը րոպեներով և վայրկյաններով:

Պարզ բարդ ածանցավոր

Стандартный

ծանոթացել , երեխայի ,   ապրում , հռոմում , պաոլո ,  տրամվայ , վարորդ , Փարիզում , աշխատում , ավտոմեքենաներ , գործարանում , Բեռլինում  ,  թաջութակին ,  պրոֆեսոր , Մոսկվայում , Գագարինինը ,  քարտաշ , մաթեմատիկա , սովորում , վաճառող , շանհայում , ձկնորս , վերջինի :

 

Տնային

Стандартный

Եզը , կովը , շունը , վիճում , միմյանց , պնդում , տերը , ամենից , շատ , սիրում , իհարկե , համար , արորն , տափանը , քաշում , փայտ , լծում , ցորենը , ջաղաց , ալյուր , շինում , քաղաք , ծախում , տան , առևտուր , երեխանց , հագնելիք , առնում , ապրել , ժրաջան , եզնուկին , մեծացրել , գերդաստանը , կաթով , մածուն , կարագը , սերն , տաք , խպշտում , քաղցած , կկոտորվեն , լավությունը :